top of page

ARNOLD BARTŮNĚK                                                    restorer              sculptor            artist

Arnold Bartůněk patří k současným českým sochařům, hlásící se svým dílem k tradici figurálního sochařství. V roce 1982 absolvoval akademii výtvarných umění v Praze a od té doby vystavuje své sochy a kresby v Čechách i zahraničí. Arnold Bartůněk je činný také jako restaurátor soch a štuků, mezi nejznámější restaurovaná sochařská díla patří sochy atlantů M. B. Brauna- Clam-Gallasův palác v Praze.

 

Arnold Bartůněk is affiliated with the contemporary Czech sculptors, encompassing his part in the tradition of figurative sculpture. In 1982 he graduated from the Academy of Fine Arts in Prague and thereafter exhibiting his sculptures and drawings in the Czech Republic and internationally. Arnold Bartůněk is also a renowned restorer of sculptures and stucco, among the most famous works include the restored sculptures sculptured by M. B. Braun Clam-Gallas Palace in Prague.

 

Half of act    2012

bottom of page